Τμήματα

Προαγωνιστικά

Προαγωνιστικό Τμήμα
IMG_20191214_122211_163.jpg

       Tα προαγωνιστικά τμήματα εισάγουν τους αθλητές στην συναγωνιστική φύση του αθλήματος. Μέσα στην εκμάθηση tennis, 

  • Καλλιεργούνται οι απαιτούμενες κινητικές δεξιότητες

  • Αναπτύσσονται οι παράμετροι του νευρομυϊκού συντονισμού

  • Βελτιστοποιούνται οι τεχνικές του αθλήματος

  • Διαμορφώνονται οι ψυχικές ικανότητες των αθλητών

Ανταποκρίνεται σε ηλικίες 9 με 15 ετών, περιλαμβάνει 2 με 4 ώρες την εβδομάδα προπόνηση στο τένις και 1 ώρα γυμναστική.