ΧΡΕΩΣΕΙΣ

50€

Παιδικό τμήμα

  • 2 φορές την εβδομάδα

  • Χρέωση με τον μήνα σε γκρουπ από 4 έως 6 παιδία

30€

Παιδικό τμήμα

  • 1 φορά την εβδομάδα

  • Χρέωση με τον μήνα σε γκρουπ από 4 έως 6 παιδία

20€

Ιδιαίτερο

Χρέωση με τη φορά για 1 άτομο

30€

Ιδιαίτερο

Χρέωση με τη φορά για 2 άτομα

60€

Ενηλίκων

Χρέωση με τον μήνα σε γκρουπ 3 ή 4 ατόμων

14€

Χρήση γηπέδου - Μονό

Χρέωση για μονό 60 λεπτά

20€

Χρήση γηπέδου - Διπλό

Χρέωση για διπλό 90 λεπτά